Zahvalnost

Zahvalnost

Zahvalnost na dnevnoj bazi   Završili smo drugu radionicu iz ciklusa Ostavite financijsku slobodu i jedna od tema koju smo obrađivali jest i zahvalnost. Koliko često i kada smo zahvalni? Imamo li naviku biti zahvalni svakodnevno? Možemo li biti zahvalni … Read More